معرفی آرمان آرا
گروه فناور آرمان آرا کیش با شعار ایجاد تحولی آرمان آرا پس از سال ها تجربه در حوزه های تخصصی، بصورت رسمی فعالیت‌هایش را گسترش داده و در قالب گروه‌های سازمان یافته با مدیریت یکپارچه خدمات درخشانی ارائه داده است
آرمان‌آرا در مدت فعالیت حرفه‌ای خود، توانسته است با بهره‌گیری از دانش به‌روز مالی و تیم حرفه‌ای و متعهد خود با مشاوره تخصصی و پشتیبانی، به ارتقاء انواع کسب و کارهای بزرگ و کوچک در زمینه امورمالی و اقتصادی و سرمایه گذاری کمک و درجهت بهبود آن قدم بردارد. همچنین با برخورداری از نیروهای متخصص ، نوآوری و پویایی خود را در اجرای پروژه‌های متعدد به اثبات رسانده ‌است
ماموریت ما
ما برآنیم تا با اتکاء به دانش و فناوری های روز دنیا ، با پشتیبانی تخصصی در زمینه اداره امور شرکت ها، امور اقتصادی و سرمایه گذاری، توسط سرمایه های انسانی هوشمند و خبره به شتاب بخشی در خلق ارزش بپردازیم
چشم انداز ما
چشم اندازی روشن در ارائه راهکارهای اثربخش و کارا به اقتضای نیاز استفاده کنندگان، به هم رسانی کسب و کارهای مختلف از اصول جدا نشدنی در ارائه خدمات ما می‌باشد
ارزش ها
متعهد بودن به ارزش های ذیل از ارزش های گروه آرمان آرا می باشد:
1-رعایت اصول حرفه ای و قانونی
2- همراهی، پشتیبانی و پاسخگویی
3-رازداری، امانتداری و حفظ حریم خصوصی مراجعه کنندگان
4- افشاء اطلاعات بااهمیت برای کلیه ذینفعان
5- شفافیت و صداقت و رفتار مسئولانه در انجام امور
راهبردها
1- شناسایی اندازه گیری و مدیریت انواع ریسک و مخاطرات ناشی از آن
2- افزایش و ارتقاء کیفیت اطلاعات جهت تصمیم گیری بموقع
3- اندازه گیری ریسک تقلب مالی
4- پایداری در ایجاد شفافیت و انضباط قانونی
5- استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب
مزایای رقابتی
1-فعالیت بر اساس آخرین استانداردها و قوانین به روز شده با استفاده از مدل های بومی
2-بالفعل نمودن راهکارهای لازم با استفاده از دانش روز و عملیاتی
3-مقرون به صرفه بودن
گروه آرمان آرا با حضور مدیران ارشد خود و با بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی،دانش و تکنولوژی روز در این حوزه، توانسته است سهمی شایسته درمجموعه پروژه ها و قراردادهای جاری در بخش های تخصصی را به خود اختصاص دهد. به نحوی که در حال حاضر همزمان با حضور درصنایع و کسب و کارهای مختلف ایفای نقش می کند