اطلاعیه

19 ژوئن 2022

تمدید مهلت اظهارنامه اشخاص حقیقی

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تمدید شد تا 15 تیر ماه تمدید شد. براساس جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف […]
11 ژوئن 2022

پیامدهای عدم استفاده از تبصره ماده 100

پیامدهای عدم استفاده از تبصره ماده 100 برای صاحبان مشاغل چنانچه صاحبان مشاغل به جای استفاده از تبصره100 قانون مالیات، اظهارنامه عادی بدهند و اسناد و […]
24 مارس 2022

ارسال لیست حق بیمه تامین اجتماعی

فرآیند ارسال لیست حق بیمه در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجنماعی آیا با فرآیند ارسال لیست حق بیمه در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان […]
24 مارس 2022

بخشنامه جدید مالیات حقوق و دستمزد

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال 1401 ، اینگونه مقرر شد: 1- درآمد […]